Przysłowie mówi, że człowiek uczy się całe życie. Zgadzamy się z tym powiedzeniem, bo jesteśmy pewni, że dzieci i młodzież uczą się nie tylko w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych. Często zadajemy sobie jednak pytanie: “czego człowiek…

dowiedz się więcej