przykłady

Kto zamawia

Urzędy Gminy (UM, UMiG):
Wydziały Ochrony Środowiska,
Wydziały Promocji,
Wydziały Oświaty.
Szkoły:
podstawowe,
gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne.

W jakim celu

Edukowanie na temat przyczyn oraz zdrowotnych i środowiskowych skutków niskiej emisji.

Popularyzacja działań jakie może podejmować mieszkaniec gminy w celu ograniczenia niskiej emisji.

Informowanie mieszkańców gminy o działaniach podejmowanych przez urząd.

 

Efekty

Zwiększone zainteresowanie mieszkańców problemem niskiej emisji.

Podniesienie wrażliwości społecznej na zachowania powodujące zwiększone zanieczyszczenie powietrza.

Ograniczenie spalania śmieci.

Kto zamawia

Urzędy Gminy (UM, UMiG):
Wydziały Gospodarki Komunalnej,
Wydziały Ochrony Środowiska,
Wydziały Inwestycji.
Szkoły:
podstawowe,
gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne.

W jakim celu

Popularyzacja postaw proekologicznych i obniżenie kosztów sprzątania gminy.

Edukowanie na temat zasad segregowania odpadów komunalnych.

Informowanie mieszkańców o lokalizacji, godzinach otwarcia i zasadach korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.

 

Efekty

Zwiększenie współczynnika segregacji i przetwarzania odpadów w gminie.

Poprawa stanu czystości gminy, w tym zmniejszenie liczby odpadów na nielegalnych wysypiskach.

Zmniejszenie ilości odpadów spalanych w piecach i paleniskach kotłów w domach jednorodzinnych.

Kto zamawia

Urzędy Gminy (UM, UMiG):
Wydziały Oświaty,
Wydziały Promocji.
Szkoły podstawowe.
Domy Kultury.
Świetlice środowiskowe.

W jakim celu

Organizacja akcji społecznych połączonych z zabawą w czasie wakacji.

Budowanie poczucia wspólnoty i dumy lokalnej.

Popularyzacja ważnych dla społeczności lokalnej tradycji, postaci historycznych, wydarzeń.

Efekty

Podniesienie stopnia identyfikacji młodych ludzi z "małą ojczyzną".

Wzmocnienie więzi między rówieśnikami, zbudowanej w trakcie wspólnego działania.

Atrakcyjna akcja nie dająca się nudzić dzieciom i młodzieży.