zadanie 3

Pora na trzecie zadanie.

Dziś prosimy Was o przygotowanie informacji o zagrożeniach dla zdrowia wynikających z niskiej emisji.

Smog to nie tylko zamglone powietrze ograniczające widoczność. Niskoemisyjna chmura zawiera wiele bardzo, ale to bardzo szkodliwych substancji chemicznych. Substancje te niszczą zdrowie dzieci i dorosłych, atakując różne części organizmu.

Dotrzyj do wiedzy o negatywnych skutkach niskiej emisji i przygotuj materiał, na którego podstawie czytający zrozumie, że ze smogiem żartów nie ma. Twoja praca może mieć dowolną formę pisemną np. artykułu prasowego, przemówienia, fraszki, scenariusza skeczu, prezentacji multimedialnej albo wywiadu (np. z lekarzem, albo sportowcem)…

Maksymalna długość pracy: 5 stron A4, czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar 12 lub 11, interlinia 1,5 wiersza.

Gotowe rozwiązanie zadania powinno być plikiem .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .odt lub .odp o wielkości do 10MB (rozwiązania nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone).

Prace oceni Komisja Konkursowa przyznając od 10 do 1 punktów.
Zadbaj o formę przedstawienia informacji (jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie ilustracji pamiętaj, żeby przestrzegać prawa autorskiego). Za pomysłowość, skuteczność komunikacyjną oraz język i styl możesz uzyskać dodatkowo 3, 2, albo jeden punkt.

Termin przesyłania rozwiązań upływa 15-10-2019 o godzinie 21:59.
Adres, pod którym czekamy na rozwiązania to niezmiennie piaseczno2019@grygminne.pl.

Wyniki zostaną ogłoszone  do 8-11-2019 do godziny 10:00 na stronie konkursu.

Czekamy na Wasze wnikliwe opracowania.

Organizatorzy