zadanie 4

Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nasz konkurs też.

Oto ostatnie zadanie: zaprojektowanie dwustronicowej ulotki (dwie strony formatu A5), której celem jest przekonanie mieszkańców Gminy Piaseczno do wspólnej walki z niską emisją.

To wcale nie jest takie proste!

Jak trafić z przekazem do innych? Na co się zdecydować? Umieścić na ulotce hasło, czy dłuższy tekst? Umieścić zdjęcie czystego środowiska, czy zanieczyszczonego? A może zrezygnować z ilustracji?
Pokazać przyczyny niskiej emisji i wpływ człowieka na jej powstawanie, czy może skupić się na skutkach? A może jeszcze jakoś inaczej?

Na rozwianie tych wątpliwości i wykonanie projektu macie czas do 22-10-2019 do godziny 21:59.
Na gotowe prace, wykonane bezpośrednio na komputerze lub fotografie wykonanych metodami tradycyjnymi, czekamy pod adresem piaseczno2019@grygminne.pl.

Nadesłane rozwiązania ocenią Internauci w głosowaniu od 24 do 30 października.

Punktacja przedstawia się tak jak w zadaniu 2: 10 punktów dostanie uczestnik, którego praca uzyska najwięcej głosów od Internautów, 9 punktów kolejny, następni odpowiednio 8, 7, 6...

Wyniki ogłosimy do 8-11-2019 do godziny 10:00.

Przypominamy o respektowaniu praw autorskich wykorzystywanych ilustracji!
Komisja Konkursowa odrzuci prace zawierające zdjęcia lub rysunki użyte niezgodnie z licencją.

Organizatorzy