home

Wyniki Zadania 1

20 października 2019
Wyniki zostały ogłoszone

Wyniki Zadania 2

25 października 2019
Wyniki zostały ogłoszone

Wyniki Zadania 3

8 listopada 2019
Wyniki zostały ogłoszone

Wynika Zadania 4

8 listopada 2019
Wyniki zostały ogłoszone