podsumowanie

Z okazji XV Dnia Czystego Powietrza, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 28 listopada 2019r. odbyła się konferencja „Piaseczno dla klimatu”.

Konferencję rozpoczęto od wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz nagród laureatom konkursu „Podejmij wyzwanie: przeciwdziałaj niskiej emisji!”, którego celem było popularyzowanie wśród lokalnej społeczności wiedzy na temat przyczyn i skutków zjawiska tzw. niskiej emisji, a także promowanie działań pozwalających na ograniczanie i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza.

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały bony upominkowe upoważniające do zakupów w jednej ze znanych sieci sklepów. Ponadto wszystkich aktywnych uczestników konkursu nagrodzono zestawami książek o tematyce turystycznej i przyrodniczej oraz plecakami sznurkowymi. Dodatkowo uczestnicy, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem przy rozwiązywaniu zadań konkursowych otrzymali turystyczne kosmetyczki.

Ciąg dalszy relacji z konferencji

Kolejną część konferencji poświęcono tematyce globalnego ocieplenia. Do wygłoszenia prelekcji zaproszono dr hab. Jacka Pniewskiego (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), który w bardzo przystępny sposób przybliżył problematykę zmian klimatycznych oraz przestawił wiele naukowych dowodów świadczących o tym, że ocieplenie klimatu nie jest mitem, ale faktem dziejącym się tu i teraz. Wykład pozwolił nie tylko na pogłębienie wiedzy na temat tzw. efektu szklarniowego, ale także na uwrażliwienie lokalnej społeczności w zakresie katastrofalnych skutków nadmiernego wykorzystywania paliw i emisji gazów cieplarnianych.

Działania gminy Piaseczno na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych oraz adaptacji do ich skutków przedstawili: Pan Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz Pan Robert Widz  – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wskazując, że kluczem do sukcesu jest zrównoważony rozwój. Najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są jednym z narzędzi dających możliwość gospodarowania przestrzenią w sposób zapewniający zaspokojenie najważniejszych potrzeb społecznych z poszanowaniem wartości przyrodniczych.

Poruszając temat zrównoważonego rozwoju, Burmistrz nie pominął kwestii zrównoważonej energii. Już dziś realizowane są zadania, które w perspektywie najbliższych 10 lat, doprowadzą do powstania na terenie gminy Piaseczno efektywnie energetycznego systemu z wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz z dalszą rozbudową sieci ciepłowniczej. Działania te pozwalają także na ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji. Ponadto programy dotacyjne oferowane przez Gminę wspomagane powszechną informacją i edukacją oraz kontrolami przeprowadzanym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej mają zachęcić jak największą liczbę użytkowników palenisk węglowych do zmiany źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

Chociaż ocieplenie klimatu kojarzy się głównie z problematyką ochrony powietrza, wpływa ono także na wszystkie pozostałe komponenty środowiska. Działania Gminy obejmują zatem ochronę ujęć wody tak, aby zapewnić ciągłość dostaw tego jakże cennego zasobu. W celu ograniczenia zużycia wody pitnej do celów innych niż spożywcze (np. do podlewania ogródków) planowane jest uruchomienie w 2020 r. programu dotacyjnego mającego zachęcać do gromadzenia deszczówki.

Innym istotnym aspektem ograniczenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczające go środowisko zapewnienie opieki zwierzętom, które ponoszą konsekwencje działalności człowieka. Burmistrz przypomniał o kilku kluczowych działaniach Gminy w tym zakresie, do których należą m.in. udzielanie opieki rannym dzikim zwierzętom, ograniczanie bezdomności psów i kotów, przenoszenie płazów przez ruchliwe ulice, zapewnianie zastępczych miejsc lęgowych czy sadzenie łąk kwietnych.

Ostatnią częścią konferencji była dyskusja, w której uczestnicy chętnie wzięli udział. Burmistrz rzeczowo i merytorycznie odpowiadał na wszystkie zadane pytania, co nie było zadaniem łatwym gdyż zagadnienia poruszane przez lokalną społeczność dotyczyły wszelkich aspektów ochrony środowiska: od problematyki zmian klimatycznych, przez planowanie przestrzenne, zrównoważoną energię, niską emisję, właściwe postawy konsumenckie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, na różnorodności biologicznej kończąc. Uczestnicy szczególnie chętnie korzystali również z możliwości zadania pytań ekspertowi – Panu dr hab. Jackowi Pniewskiemu, który na wszystkie udzielał wyczerpujących odpowiedzi i pozostał do dyspozycji mieszkańców także po zakończeniu spotkania.

Zapis video konferencji

link do relacji usunięty na podstawie zapisów RODO

Fotorelacja

fotorelacja_03
fotorelacja_04
fotorelacja_05
fotorelacja_06
fotorelacja_08
fotorelacja_07
fotorelacja_09

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i Wyróżnionym.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.