polityka prywatności

Polityka prywatności opisująca zasady przetwarzania przez Serwis informacji na temat użytkowników Serwisu, w tym danych osobowych uczestników konkursu oraz wykorzystania ciasteczek (tzw. cookies).


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://grygminne.pl/piastow2019.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Miasto Piastów (05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2).
 3. Operatorem serwisu przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia jest: Optymalizator.pl Artur Kruk (05-800 Pruszków, ul.Zenona 35).
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@grygminne.pl.
 5. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) przez: Dannet Sp. z o.o. (05-500 Piaseczno, ul.Kineskopowa 1).
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu prowadzenia konkursu "PSZOK, że szok!", w szczególności w celu:
  • korespondencji z uczestnikami konkursu w sprawach dotyczących konkursu,
  • publikacji rozwiązań podlegających ocenie przez Internautów,
  • publikacji wyników cząstkowych,
  • publikacji wyników końcowych konkursu.
 7. Dane osobowe wykorzystywane przez serwis są pozyskiwane na drodze dobrowolnej rejestracji uczestników konkursu polegającej na złożeniu pisemnego oświadczenia.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Operator dokonuje regularnej aktualizacji wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane przekazywane w postaci elektronicznej między Operatorem i Administratorem są szyfrowane.

3. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Operator przekazuje dane osobowe uczestników konkursu na zasadzie powierzenia firmie hostingowej. Przekazanie danych jest niezbędne do prowadzenia konkursu i prowadzenia korespondencji związanej z konkursem.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Operatora do dnia 30 czerwca 2020 roku. Po tym terminie Operator usunie wszystkie dane uczestników konkursu.
 3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • ograniczenia przenoszenia danych.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

4. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • zarządzania wyświetlaniem informacji RODO,
  • zbierania zbiorczych statystyk dotyczących ruchu w Serwisie,
  • prawidłowej realizacji głosowań internetowych.
 5. Pliki cookies nie są poddawane analizie zmierzającej do ustalenia tożsamości osób odwiedzających Serwis, w szczególności nie służą do profilowania użytkowników i prowadzenia zindywidualizowanych działań marketingowych.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies przez osoby odwiedzające serwis mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.