konkurs

Organizator konkursu

Wydział Utrzymania Miasta
Urzędu Miejskiego w Piastowie
ul. 11 Listopada 8, 05-820 Piastów
tel. (22) 770# 52 48
e-mail: odpady@piastow.pl

Administrator danych osobowych uczestników

Miasto Piastów
ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów
tel. (22) 770# 52 48

Polityka prywatności i ciasteczek

Polityka prywatności i ciasteczek dostępna jest pod adresem:
https://grygminne.pl/piastow2019/polityka-prywatnosci/

Operator konkursu

GryGminne.pl
tel. 517# 95 00 19, e-mail: kontakt@grygminne.pl

Fotografie w nagłówku i tle

Właścicielem praw autorskich do fotografii jest Urząd Miejski w Piastowie

Motyw strony internetowej

NewsCard Pro by Theme Horse

Zdjęcia i grafika w avatarach

FREEPIK - graphic resources for everyone

Dofinansowanie

Konkurs prowadzony w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0036/17