zadanie 1

Rozpoczynamy konkurs!

Czy słyszeliście już, że w Piastowie powstaje PSZOK?
O! Niektórzy z Was najwyraźniej jeszcze nie.

A wiecie w ogóle co to jest PSZOK? Tym którzy wiedzą przypominamy, pozostałym wyjaśniamy: PSZOK to skrót od Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Inaczej mówiąc PSZOK to specjalne miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić posegregowane śmieci, które nie nadają się do kosza bo są za duże, bo są niebezpieczne, bo jest ich za dużo.

Przygotuj materiał, na podstawie którego czytający zrozumie, co to jest PSZOK, jakie odpady powinny do niego trafiać i dlaczego warto z PSZOK-u korzystać.
Twoja praca może mieć dowolną formę pisemną np. artykułu prasowego, przemówienia, fraszki, scenariusza skeczu, prezentacji multimedialnej albo wywiadu (np. z lekarzem, albo sportowcem)…

Maksymalna długość pracy: 3 strony A4, czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar 12 lub 11, interlinia 1,5 wiersza.

Gotowe materiały przyślijcie na adres piastow2019@grygminne.pl. Pliki muszą mieć format .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .odt lub .odp (inne nie będą oceniane). Pliki mogą mieć wielkość do 10MB (większe nie będą oceniane).

Wasze prace będzie oceniała Komisja Konkursowa.
Autor najlepszej pracy dostanie 10 punktów, kolejny 9 i tak aż do 2. Pozostałe osoby dostaną po 1 punkcie.
Dodatkowe punkty (od 0 do 3) zostaną przyznane za estetykę przesłanych prac konkursowych.

Termin przesyłania rozwiązań upływa 14.11.2019r. o godzinie 21:59 (prace przesłane później nie będą oceniane).
Wyniki zostaną ogłoszone 22.11.2019r. o godzinie 10:00 na stronie konkursu.

Życzymy weny twórczej : )

Organizatorzy