zadanie 2

Pierwsze zadanie za Wami. Komisja Konkursowa dopiero pobieżnie przejrzała prace, ale już wiadomo, że obrady będą…

zadanie 1

Rozpoczynamy konkurs! Czy słyszeliście już, że w Piastowie powstaje PSZOK? O! Niektórzy z Was najwyraźniej jeszcze…