rejestracja

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia.

Miejsce składania zgłoszeń:
Wydział Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie
(ul. 11 Listopada 8 klatka B pok.4, 05-820 Piastów)
Termin składania zgłoszeń:
od 4 listopada 2019r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi:
  1. Do konkursu dopuszczonych zostanie 50 osób.
  2. O dopuszczeniu do konkursu decyduje kolejność złożenia zgłoszeń.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie papierowej.
  4. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w formie skanów oraz nie dokonuje rezerwacji udziału w konkursie mailowo lub telefonicznie.
  5. Zgłoszenia składane w inną drogą, w tym za pośrednictwem Operatora konkursu nie będą akceptowane.

 

Pobierz wzór zgłoszenia