dla nauczycieli

Witamy

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Piastowie prowadzi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”.
Częścią projektu są działania edukacyjne, których celem jest popularyzacja postaw proekologicznych i obniżenie kosztów sprzątania gminy.
Jednym ze wspomnianych działań jest konkurs internetowy, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat.

Witamy Państwa na stronie konkursu "PSZOK, że szok!"

Z poważaniem

Urząd Miejski w Piastowie
Wydział Utrzymania Miasta

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z 4 zadań. Zobacz plakat informacyjny.

Treści zadań są sukcesywnie ogłaszane na stronie internetowej. Zobacz harmonogram.

Uczestnik, korzystając z komputera lub smartfonu, poznaje treść zadania, termin i sposób dostarczenia pracy.

Następnie uczestnik wykonuje samodzielnie zadanie i przesyła mailem rozwiązanie na podany w treści zadania adres poczty elektronicznej. Warunkiem przyjęcia pracy do oceny jest dostarczenie jej przed upływem określonego terminu (w naszym konkursie jest to 6 dni).

Zadania są oceniane przez Komisję Konkursową lub przez głosowanie Internautów. Głosowanie odbywa się na stronie konkursu.

Ocena przez Komisję lub wyniki głosowania są podstawą do przyznania uczestnikom punktów rankingowych. Dodatkowo uczestnicy zdobywają „odznaki” (wirtualne znaczki przypisywane do konta uczestnika) m.in. za walory estetyczne nadesłanych prac.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy nie posługują się swoim imieniem i nazwiskiem. Są oni identyfikowani przez awatar (obrazek) i nick (pseudonim). Każdy z uczestników ma utworzoną własną stronę internetową, na której wyświetlane są zdobyte punkty i odznaki.

Na stronie konkursu, w terminach podanych w treści zadania publikowane są wyniki cząstkowe (z poszczególnych zadań) oraz lista rankingowa zbudowana na podstawie sumy punktów z ukończonych zadań.

Zwycięzcą całego konkursu zostaje zdobywca największej sumy punktów z czterech zadań. Zobacz schemat przebiegu konkursu.

Zadania konkursowe

W trakcie konkursu uczestnicy będą rozwiązywali 4 zadania tematycznie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, skutkami zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zachowaniami proekologicznymi.

Ze względu na porę roku (nienajlepsza pogoda, wcześnie robi się ciemno) przygotowaliśmy zadania nie wymagające aktywności w terenie.

Do wykonania zadań potrzebne będą umiejętności wyszukiwania i opracowania informacji oraz podstawowej obsługi komputera, odrobina zmysłu estetycznego, kreatywności i poczucia humoru.

Zadania nie będą wymagały od uczestników ponadprzeciętnych uzdolnień.

Zastosowanie mechanizmów głosowania internetowego pozwoli uczestnikom na wykorzystanie posiadanych kontaktów w sieciach społecznościowych.

Materiały do pobrania

zgłoszenie uczestnictwa
materiały graficzne w wersji do druku