Gra gminna to konkurs internetowy dla dzieci i młodzieży.
Trwa on 4-6 tygodni i poświęcony jest konkretnej tematyce, najczęściej ekologicznej lub historycznej.

W konkursie biorą udział wyłącznie zarejestrowani uczestnicy, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział dziecka w konkursie internetowym i przetwarzanie jego danych osobowych (RODO).

Udział w konkursie polega na rozwiązywaniu zadań, których treść publikowana jest na stronie konkursu.
Zadania mogą być (i są!) bardzo różne: napisanie rozprawki na temat związany z głównym tematem gry, nakręcenie krótkiego filmu, znalezienie miejsc na terenie gminy związanych z konkretnym zagadnieniem, przygotowanie prezentacji multimedialnej, stworzenie mema itp.

Zadania publikowane są najczęściej co tydzień i tyle czasu mają uczestnicy na nadesłanie pocztą elektroniczną rozwiązań.

Rozwiązania zadań oceniane są przez Komisję Konkursową utworzoną przez GryGminne.pl, Zamawiającego konkurs internetowy, albo przez Internautów, w trakcie głosowania na stronie konkursu.
Ponieważ na czas trwania konkursu, uczestnikom przydzielane są nick, czyli pseudonim oraz awatar, czyli identyfikujący znak graficzny, wszystkie oceny dokonywane są anonimowo.

Za rozwiązanie zadań uczestnicy dostają punkty i odznaki za szczególne walory pracy (wyróżniającą się formę, staranność, zgodność rozwiązania). Punkty i odznaki przypisywane są do konta uczestnika.
Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej.

Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów w całym konkursie internetowym, zostają zwycięzcami gry.

4-6 ZADAŃ

OGŁASZANE CO TYDZIEŃ

NICKI I AWATARY

GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW

RANKING