Proces zamówienia gry gminnej jest prosty i przebiega w trzech krokach:

  • zgłaszacie Państwo zainteresowanie przeprowadzeniem gry,
  • kontaktujemy się z Państwem, aby uzyskać podstawowe informacje o zapotrzebowaniu,
  • ustalamy szczegóły realizacji (m.in. harmonogram przygotowań, liczba zadań, termin konkursu).

Po zamknięciu ustaleń podpisujemy umowę o realizację konkursu oraz umowę powierzenia do przetwarzania danych osobowych.

Cały proces zamówienia zajmuje mniej niż 2 tygodnie.

Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji gry zgodnie z ustaleniami.

W ciągu tygodnia od zakończenia gry przekazujemy komplet raportów obejmujący:

  • podsumowanie przebiegu i zgodności/odchyleń od zaplanowanego harmonogramu gry,
  • punktację za poszczególne zadania i zbiorczą,
  • liczbę unikalnych odwiedzających stronę konkursu internetowego,
  • liczbę unikalnych głosujących w głosowaniach Internautów.

W przypadku zainteresowania Zamawiającego umieszczeniem relacji z wręczenia nagród laureatom na stronie konkursu, opracowujemy ją i publikujemy niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego materiałów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

telefonicznego: +48 (517) 95 00 19
mailowego: kontakt@grygminne.pl