Obecnie, prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek, liczy się umiejętność nawiązywania i utrzymywania wartościowych kontaktów.

Organizując konkursy internetowe dokładamy starań, aby uczestnicy mieli praktyczną możliwość wykorzystania i rozbudowania sieci znajomych.

Pierwszą sytuacją, w której gracze korzystają z kontaktów jest poszukiwanie osób mogących pomóc w odnalezieniu informacji, zrozumieniu treści zadania lub przygotowaniu rozwiązania. Uczestnicy korzystają tu zarówno z kontaktu bezpośredniego, jak i internetowego.

Często proponujemy wykorzystanie zadań, w których kontakt z otoczeniem jest niezbędny. Przykładem takich poleceń są: "zbierz opinie mieszkańców swojej ulicy", albo "przeprowadź wywiad z..". Tak skonstruowane zadania mają też duży wpływ na zwiększenie zasięgu konkursu internetowego.

Inną formą promującą wspólne działanie są zadania dla losowo dobranych grup uczestników. Dobrze sprawdza się też formuła, w której oprócz rankingów i nagród indywidualnych Zamawiający decyduje się na wprowadzenie współzawodnictwa między klasami bądź szkołami.

Powodów skłaniających młodych ludzi do kooperacji jest wiele, ale najbardziej widoczny to chęć zdobycia głosów Internautów. Niekiedy uczestnicy prześcigują się pomysłach na promocję swoich prac poddanych ocenie i uzyskują naprawdę pokaźne ilości głosów. Pomimo, iż większość głosujących nie wchodzi bardzo głęboko w tematykę konkursu, są oni jednak choćby w minimalnym stopniu objęci działaniami edukacyjnymi.

WSPÓŁPRACA

ZDOBYWANIE ZWOLENNIKÓW

GŁOSOWANIA W INTERNECIE