Staramy się, żeby konkursy internetowe, które organizujemy nie były nudne i sztampowe.

Przede wszystkim namawiamy naszych klientów do wyboru spośród proponowanych zadań takich, z jakimi młodzi ludzie nie spotkają się w szkole.

Polecenia wymagające nietypowej aktywności mają podwójnie pozytywne działanie.
Po pierwsze wybijając z rutyny, budzą w młodych ludziach ciekawość i pozwalają próbować sił w nieznanych sobie obszarach.
Po drugie dają rzadką możliwość wykorzystania talentów i umiejętności, które nie znajdują uznania w szkole, ponieważ nie są oceniane i doceniane przez oficjalny system edukacyjny.

Przykładem zadania dobrze obrazującego opisane działanie jest przygotowanie mema dotyczącego wybranego zagadnienia zawartego w tematyce konkursu.
Uczniowie nie spotykają się z podobnymi poleceniami na zajęciach szkolnych, co czyni zadanie interesującym. Z drugiej strony zadanie umożliwia wypowiedzenie się w popularnej w Internecie formie. Dla części uczestników jest to pole do pokazania swej biegłości w zwartej i podlegającej zwyczajowym regułom formie. Dla innych, nie zajmujących się tworzeniem memów, jest to szansa na sprawdzenie się w czymś nowym.
Zadanie to umożliwia jednocześnie uczestnikom publiczną prezentację własnego charakteru i stosunku do świata. W przypadku oceny rozwiązań w formie głosowania internetowego uczestnicy otrzymują dodatkowo, wyrażoną w liczbie zdobytych głosów, informację zwrotną na temat odbioru swej wypowiedzi. Przy tym ważne jest, że w trakcie konkursu uczestnik ukryty za nickiem i awatarem nie mierzy się z oceną informacji zwrotnej przez kolegów.

Podobne działanie mają zadania kreatywne (np. budowa EkoPotwora z odpadów), wymagające umiejętności (np. nakręcenie krótkiego filmu) czy też twórcze (skomponowanie piosenki / ułożenie słów piosenki do wskazanej znanej melodii).

Nasze gry zawierają element konkurencji i współzawodnictwa. Uczestnicy wykonują polecenia pamiętając, że otrzymają za nie punkty. A liczba zdobytych punktów przekłada się na pozycję na liście rankingowej i szansę na zdobycie nagrody.

NIETYPOWE ZADANIA

KREATYWNE ROZWIĄZANIA

KONKURENCJA

164 thoughts on “

 1. ElenaLomi

  Hellо аll, guys! Ι know, my meѕsаge mау bе tоо ѕpеcіfіс,
  Вut my siѕtеr fоund nісe man hеrе and they marrіеd, so how abоut me?! :)
  Ι am 23 уearѕ оld, Εlenа, frоm Ukrаіne, Ι know Εngliѕh and German languagеs alsо
  Аnd… Ι havе sрeсіfіc dіseаѕе, nаmеd nуmphоmаnіа. Ԝho know whаt іs thіs, can understand mе (bеtter tо ѕay іt immediatеly)
  Аh yеѕ, I сoоk verу tаѕty! аnd Ι love nоt оnlу cооk ;))
  Im reаl gіrl, not рrоѕtіtutе, and looking fоr seriоus аnd hоt rеlatiоnѕhір…
  Аnуway, yоu саn fіnd mу profile hеrе: http://tisbsogingnonplanba.ml/user/12176/

 2. vobeDess

  jEHWcdALmdK0BA9QnQU0YFOvtPfyQ99S
  wBcLVvA1XMT0W2s47UPFSNo1gvzff54T
  S4PeHrRdFdAVX6BOocF1HaO2MKHgZ4i0
  sLMxdKdZpwgXBKtY5RKWJjYJi3RuWhYh
  WWtKwJXTv3gnuNXFDLvkTK866UdnJZ0p

 3. Andrewgat

  https://vukypavto.ru/ – Срочный выкуп лизинговых автомобилей марки Ultima модели 2000, 1906 года выпуска, тип кузова седан с объемом двигателя 2151 коробка передач робот в СПб.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.